Nieuwsbrief 17-03-2023

Agenda:

* Maandag 20 maart: Fotograaf van Sarkon voor sfeerfoto’s op school. 

* Woensdag 22 maart: Sarkondag personeel, kinderen vrij!

* Donderdag 23 en vrijdag 24 maart 13.45-14.15 : Gevonden voorwerpen op tafel op het plein.

 

Gevonden voorwerpen

Donderdag 23 en vrijdag 24 maart staat er tussen 13.45 en 14.15 uur een tafel op het plein met gevonden voorwerpen. Variërend van kleding tot bekers en bakjes. Na vrijdag zullen de overgebleven kledingstukken in een zak worden gedoneerd. 

 

Fotograaf vanuit Sarkon voor website

Maandag 20 maart komt er een fotograaf vanuit Sarkon om momentjes vast te leggen met de kinderen voor de website. Veel ouders hebben de toestemmingsvragen in Kwieb al ingevuld. Mocht u dit nog niet hebben gedaan, wilt u er dan aan denken dit voor maandag a.s. te voltooien? Bedankt alvast. 

 

Palmpasen

Op 2 april is het Palmzondag. 

Bij Palmzondag hoort het verhaal dat Jezus aankwam in Jeruzalem en door een blije menigte werd ontvangen. Hij was voor hen de koning van de vrede. Geen machtige heerser op een paard, maar eenvoudig op een ezeltje. Er lag geen rode loper voor hem klaar, maar de mensen legden spontaan hun kleren op de weg. En met het zwaaien van palmtakken en vrolijke liedjes haalden ze hem binnen in de stad. 

Kinderen hebben op Palmzondag een speciale rol. Thuis of op school maken ze een feestelijke palmpaasstok. Een mooi versierde stok in de vorm van een kruis, waaraan verschillende etenswaren worden gehangen. Deze hebben allemaal een betekenis, die dit jaar tijdens de viering ook zal worden uitgelegd. Die attributen maken duidelijk dat naast een hoop vrolijkheid, mensen ook verdriet kunnen hebben. Jezus heeft dat zelf meegemaakt, want helaas bleef de stemming in Jeruzalem niet zo vrolijk. Korte tijd later werd Jezus gevangen genomen en aan het kruis geslagen. 

Daarom maken de kinderen hun palmpaasstok ook niet voor zichzelf. Die is bedoeld om weg te geven aan iemand die wel even een opkikkertje kan gebruiken. De feestelijk versierde stok brengt dan wat vrolijkheid bij iemand die het moeilijk heeft. Mocht uw kind ook een palmpaasstok maken, dan is het dus de moeite waard om van tevoren te bedenken voor wie de stok gemaakt wordt. 

Voor het maken van de palmpaasstok zijn alle kinderen van harte uitgenodigd in het Parochiezaaltje van de RK Kerk. Zie hiervoor de uitnodiging bij deze nieuwsbrief.

 

Paasviering

Op Witte Donderdag 6 april a.s. vindt de Paasviering plaats in onze Christus Koningkerk om 09.00 uur. Alle ouders, familie en andere belangstellenden zijn van harte welkom om het feest met ons te vieren. De liedjes in de viering worden met filmpjes, tekst en muziek afgebeeld zodat iedereen mee kan doen/zingen. Iedere groep heeft een aandeel in de viering. 

We lopen met de groepen om 08.45 uur vanuit school zodat we om 09.00 uur kunnen starten. De dienst duurt tot ongeveer 09.45 uur. 

 

Bijlage:

* DWOW handbal- open training

* Palmpasenstokken maken Parochiezaaltje naast RK Kerk te Wieringerwerf

newsletter newsletter