Nieuwsbrief 10-02-2023

Agenda:

- Maandag 13 februari hebben wij een verhalenverteller op school, die in de groepen langskomt. 

- Vrijdag 17 februari hebben de leerkrachten een studiedag.

- Maandag 20 februari vieren wij Carnaval op school.

 

Gesprekken met leerkrachten, leerlingen en ouders

De gesprekkenplanner is door de leerkrachten weer opengezet en volgende week zullen de gesprekken plaatsvinden. Wij als leerkrachten vinden het heel fijn en erg belangrijk dat ook de leerlingen bij deze gesprekken aanwezig zijn. We kunnen dan met elkaar samen in gesprek over de ontwikkeling en welke stappen we nog kunnen of moeten zetten met elkaar. Op deze manier worden de mogelijke afspraken en plannen samen gedragen. Als er noodzakelijke punten zijn die jullie als ouders alleen met de leerkracht willen bespreken, wordt er een nieuwe afspraak gemaakt met elkaar. Tot volgende week.

 

Oproep nieuw MR-lid

Ben je ...

... vader, moeder of verzorger van een kind in groep 1 t/m 6;

... geïnteresseerd in de organisatie van de school;

... begaan met de kwaliteit van het onderwijs?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

 

De Medezeggenschapsraad (MR) is op zoek naar ouders die zitting nemen in de

oudervertegenwoordiging van de MR van onze school. De MR bestaat uit zes mensen: drie

leerkrachten en drie ouders, die allemaal lid zijn voor een periode van drie jaren. Voor één van onze ouderleden eindigt de periode van deelname. Daarom zijn we op zoek naar een nieuw lid.

Namens de ouders van de leerlingen van de Don Bosco heb je zitting in de MR. Deze raad spreekt met de directie van onze school over de onderwijskundige en organisatorische vraagstukken. Je kunt daarbij denken aan:

- de veiligheid en gezondheid op school;

- het schoolplan en schoolreglement;

- beleid voor onderwijsondersteunende activiteiten door ouders;

- schoolonderhoud en de begroting;

- samenwerking met andere scholen, waarbij Campus de Terp centraal staat.

De Medezeggenschapsraad komt zes keer per schooljaar bij elkaar en heeft zoals je hierboven hebt kunnen lezen invloed op veel terreinen die de kwaliteit van het onderwijs binnen onze school bepalen.

Het statuut van de MR kun je vinden op de website van onze school

 

Wil jij het verschil maken en heb je interesse? Voor opgave en vragen kun je terecht bij één van de MR-leden of via mr.donbosco@sarkon.nl

MR-leden:

Leanne Lubbinge: moeder van Jade-Lynn (groep 4) en Jessie-Mae (groep 1c)

Evelien van der Sijden: moeder van Mark (groep 5) en David (groep 3a)

Liesbeth Bakker: moeder van Nanno (groep 6)

Jiska de Jonge, Saskia de Jong en Marieke van Duin: leerkrachten

 

Sportservice Schagen

In de voorjaarsvakantie verzorgt Team Sportservice Noordkop op drie locaties het Junglefestijn. Op maandag 27 februari in Schagen, dinsdag 28 februari in Anna Paulowna en woensdag 1 maar in Den Helder. 

Wat is het Junglefestijn?

De gymzaal wordt omgebouwd naar een jungle waar je op jacht gaat naar dieren, springt over sloten en slingert aan lianen. Het junglefestijn is voor kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Op alle drie de dagen zijn er twee blokken om mee te doen. Het eerste blok is van 10.00 – 11.00 uur en het tweede blok is van 11.15 – 12.15 uur. 

 

Maandag 20 februari vieren wij Carnaval op school.

Om alvast in de stemming te komen, staan de 11 zotte regels in de bijlage, waar we met de hele school op dinsdag 14 februari mee zullen starten.

 

Te laat? (herhaling)

De lessen beginnen om 8.25 uur. Helaas valt het de leerkrachten op dat niet altijd alle leerlingen op tijd in de lessen aanwezig zijn. De leerkrachten zijn verplicht dit te vermelden in een registratiesysteem. Bij teveel notaties volgt een gesprek met de ouders. 

 

Aanmelden leerlingen (herhaling)

Momenteel zijn wij bezig met de eerste stappen voor de formatie volgend schooljaar. Graag krijgen wij

zicht op het aantal kinderen dat volgend schooljaar 4 jaar wordt. Broertjes en zusjes worden niet

automatisch ingeschreven. U kunt hen aanmelden door naam en geboortedatum naar Inge Heijerman

te sturen via Kwieb of directeur.donbosco@sarkon.nl Dit geldt ook voor jongere broertjes/zusjes. 

 

Daarnaast zijn er ook gezinnen waarvan hun oudste kind volgend jaar 4 wordt. Zij kunnen contact opnemen voor een rondleiding en kennismaking. We laten graag de school zien en vertellen over de ontwikkelingen. Een rondleiding aanvragen kan via 0227-602204 of directeur.donbosco@sarkon.nl. 


 

Bijlage

- Poster Junglefestijn Sportservice Schagen

- 11 Zotte regels

newsletter newsletter